Bojčinska Šuma i manastir Fenek
» » Bojčinska Šuma i manastir Fenek

Bojčinska Šuma i manastir Fenek

BOJČINSKA ŠUMA I MANASTIR FENEK

Datum: 13.mart.2022 (nedelja)

PLAN PUTOVANJA:

  • Polazak iz Beograda u 10.00h
  • Dolazak u manastir Fenek do 11.00h, obilazak manastira.
  • Nastavak vožnje do Bojčinske šume.
  • 11.30h šetnja Bojčinskom Šumom
  • Polazak na ručak u restoran na početku Bojčinske šume
  • Povratak za Beograd u 17.00h.
  • Dolazak u Beograd oko 18.30h.

Položaj:
Bojčinska šuma se nalazi u ravničarskom predjelu jugoistočnog Srema, na jugozapadnoj granici grada Beograda, 30 kilometara od centra, između rijeke Save i kanala Jarčine.

Istorija:
Rješenjem  o proglašenju zaštićenog područja Grada Beograda, proglašen je Spomenik prirode „Bojčinska šuma“ 2013. godine, na površini od 670,79 ha. Zaštićeno područje je svrstano u treću kategoriju, od lokalnog značaja.

Priroda:
Bojčinska šuma se svrstava u rijetke komplekse očuvanih i relativno starih šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) (Stevanović i sar, 1995).
Na prostoru Bojčinske šume identifikovana su tri za zaštitu prioritetni tipa staništa: šume lužnjaka (Quercus robur) i graba (Carpinus betulus), slobodno plutajuće zajednice eutrofnih stajaćih voda i kopneni visoki šaševi (Carex spp.). Na prostoru Bojčinske šume zabilježeno je ukupno 10 vrsta vodozemaca i gmizavaca, konstatovano je prisustvo oko 108 vrsta ptica, evidentirano je prisustvo oko 60 vrsta iz faune sisara.

Znamenitosti:
U Bojčinskoj šumi se nalazi spomen-obelježje iz Drugog Svjetskog rata, gde se i danas u organizaciji SUBNOR-a Beograd i dalje tradicionalno proslavljaju, 4. i 7. juli, kao uspomena na početak antifašističke borbe. Na prostoru šireg okruženja šume Bojčin utvrđen je 41 lokalitet koji ima status arheološkog nalazišta.

 

 

OPREMA:

  • Planinarske cipele (obavezne), mali ranac,  rezervna garderoba, kabanica, kapa.
  • HRANA - poneti sendviče, vodu, suvo voće itd...

PRIJAVE KOD VODIČA:

David Kovačević

+381 61 108 9778
davidsadventureteam@gmail.com

 

INFO O KOTIZACIJI I USLOVIMA KOD VODIČA

BOJČINSKA ŠUMA