SPLAVARENJE DIVLJIM VODAMA

Rafting (engl. Rafting) na engleskom jeziku se može prevesti kao „splavarenje divljim vodama“ u srpskom jeziku da bi se terminu splavarenje dodao elemenat nadmetanja, takmičenja.

Splavarenje u srpskom jeziku se odnosi na transport drvene građe rekama Tarom, Drinom i Limom iz ranijih vremena.

PODELA RAFTINGA PREMA TEŽINI

Rafting je podeljen u šest grupa („klasa“) prema težini:

Klasa 1: Mirna reka sa sporim tokom.

Klasa 2: Poneki brzac ili kamen, ali još uvek ne opasan rafting.

TURISTIČKI RAFTING

Klasa 3: Brzaci, mali talasi, manji vodopadi, ali bez većih opasnosti. Turistički rafting spada u ovu klasu.

Klasa 4: Brzaci, veći talasi, stene, veći vodopadi ili padovi, potrebna koncentracjJa i veća brzina reagovanja. Samo za iskusnije raftere.

TAKMIČARSKI RAFTING

Klasa 5: Brzaci, veliki talasi, stene, veliki vodopadi, potrebno izuzetno precizno i koncentrisano upravljanje. Krajnja klasa takmičarskog raftinga.

Klasa 6: Brzaci, ogromni talasi, velike i izuzetno opasne stene i hridi, brojne zamke i padovi, potrebno izuzetno vešto upravljanje raftom bez greške. Ova klasa je izuzetno opasna i česti su smrtni slučajevi.