Atos, 2.033m – Hilandar – Karulja

|

Datum: 01 avgust, 02 oktobar, 04 novembar 2021… | OPŠIRNIJE |

Visočica 213m – Bosanske piramide

|

Datum: april/maj/jun/ septembar 2021. … | OPŠIRNIJE |

Tibet,Bazni kamp Everest

|

Datum: 19.09- 09.10.2021.… | OPŠIRNIJE |

Pic de Bugarach – 1.230m

|

Datum: 05-14.11.2021. … | OPŠIRNIJE |