Atos, 2.033m – Hilandar – Karulja

|

Datum: maj/septembar/oktobar 2022… | OPŠIRNIJE |

Tibet,Bazni kamp Everest

|

Datum: septembar/oktobar 2022… | OPŠIRNIJE |

Pic de Bugarach – 1.230m

|

Datum: 11-21.11.2022. … | OPŠIRNIJE |