Vodič: David Kovačević

Maja Harapit je jedan veoma atraktivan vrh Prokletija. Vidi se iz doline Ropojana kada se gleda samo pravo.

Prelazi se granični kamen sa Albanijom i ulazi na teritoriju Albanije.

Zahteva iskustvo u zimskom prlaninarenju, i kondiciju.

U završnom delu pred vrh je eksponiran.