KILIMANDŽARO (5895 m)

|

Datum: 16-27.10.2022… | OPŠIRNIJE |

VINSON (4,892 m)

|

Datum: 15-29.12.2021.… | OPŠIRNIJE |

AKONKAGVA (6,962 m)

|

Datum: 01-25.02.2022… | OPŠIRNIJE |

EVEREST (8.848 m)

|

Datum: 01.04-03.06.2022… | OPŠIRNIJE |

DENALI (6.194 m)

|

Datum: 07-28.06.2022… | OPŠIRNIJE |

Elbrus (5642 m)

|

Datum: 20. jun 2022 / 11dana… | OPŠIRNIJE |